Luftfoto for kommuner

Når kommunale udstykninger skal planlægges eller sælges er nærhed til by, skole, indkøb og natur altid meget vigtig. Luftfoto fra luften kan med enkelte billeder vise det hele.

Anlæg af veje er altid store og langvarige projekter. Månedlige billeder viser status på en let overskuelig måde, lige som de kan anvendes når omgivelserne skal reetableres.

Eksempler på luftfoto for kommuner

Klik på et billede for at se det større.